Bewakers tegen drinken tijdens tentamens

19 May, 2009

“Een groot deel van de studenten belazert de boel”, dat u even weet hoe de decaan van economie aan de VU, Herman Verbruggen, over studenten denkt. Om al die vuile studenten een hak te zetten heeft Verbruggen maatregelen getrokken. Studenten mogen niet meer drinken tijdens tentamens. Aangezien drinkende studenten moeten urineren en dan wordt op de wc fraude gepleegd. Daarom moet het “afgelopen zijn met het plassen.” Daarnaast worden professionele beveiligers ingezet om te surveilleren bij tentamens en eventuele conflicten op te lossen. Net als de scholieren van de HES hebben de Amsterdamse economiestudenten zich namelijk intimiderend gedragen tegenover docenten. Onderwijsdirecteur Peter Sneeps: “Dan waren ze het bijvoorbeeld niet eens met de plek die ze toegewezen kregen.”