UU verwijdert dame in bikini

23 May, 2011

Aan de Universiteit Utrecht heeft iemand weer eens aanstoot genomen aan een bikini. Dit keer is het de docent/onderzoeker Albert Meijer die vindt dat een kartonnen bord van Vifit, met daarop een dame in gele bikini, niet in de kantine van de universiteit hoort te staan. “Dit bord past niet bij het vrouwbeeld dat de universiteit zou moeten uitdragen. We leiden hier jonge mensen op om kritisch naar de samenleving te kijken. Een bimbo in bikini midden in de kantine past daar niet bij.” Dus de vrouw is een bimbo? Hoe weet Meijer dat? Kritisch gekeken naar de achtergrond van de vrouw? Of is elke vrouw in een bikini gelijk inhoudsloos? Het bord dat in vele bedrijfskantines staat, onder ander bij nog tien andere kantines van de UU, is ondertussen verwijderd uit het gebouw waar Meijer werkt.

75 Responses to “UU verwijdert dame in bikini”

 1. mannetje van de radio Says:

  Mooie lul. Vrouwen in een universiteit. Dat hoort gewoon niet.

 2. vrouw aan de universiteit Says:

  ik snap dat je je bedreigd voelt, kijk goed om je heen, steeds minder en minder mannelijke studenten. Vrouwen nemen academisch nederland over…

 3. Het Hoge Noorden Says:

  Ja echt ontzettend jammer dat er steeds minder mannen zijn en meer vrouwen. Iets met vraag en aanbod… En neuken

 4. Claessen Says:

  Houdt u niet van hoofdletters of is uw kennis van het Nederlands bijzonder slecht? In beide gevallen kunt u nu een biertje voor me halen.

 5. Duft Says:

  @Vrouw aan de universiteit: Alleen wel zo jammer dat ze na hun afstuderen met hun luie mossel op de bank gaan zitten om op de kinderen te passen. Hoogste ambitie die er in zit is een baan waarbij ze minder uur werken dan ik per week aan m’n veters strikken besteed.

 6. Maastrichtse Excuusknor Says:

  @Duft
  Dan wordt er of heel vies voor je gekookt, of jij doet te lang over het strikken van je veters.

 7. andere vrouw aan de universiteit Says:

  @ Duft: Weet je wat pas jammer is?

  1) dat er na twee feministische golven nog steeds geen gelijke arbeidskansen en -voorwaarden voor mannen en vrouwen zijn, waardoor vrouwen minder geld verdienen in dezelfde functie;
  2) dat mannen het blijkbaar nog steeds de taak van de vrouw vinden om thuis te blijven of minder te gaan werken om voor de kinderen te zorgen, liefst terwijl zij zelf niks hoeven op te geven en vrolijk carrière kunnen (blijven) maken;
  3) dat er in het verlengde daarvan nog steeds te weinig mogelijkheden worden gecreëerd voor flexwerken om werk en zorg te combineren, waardoor vrouwen vaak blijven hangen in een parttime functie terwijl ze wel leidinggevende kwaliteiten hebben!

  Dat is pas jammer!

 8. Fruit Says:

  Je hebt geen gelijke functie als je na 5 maanden met een dikke buik loopt. En die slachtofferrol die past nog steeds heel erg goed blijkt wel weer.

 9. Duft Says:

  @Dames:

  Zoek eens op het NRC interview met Thecla Bodewes, zakenvrouw van het jaar, verhelderend hoe je als vrouw met 3 stuks addergebroed toch prima carrière kan maken, zelfs met werkende man.

  Maar goed, als we lijstjes gaan maken:
  1) Nederlandse vrouwen zijn kampioen deeltijdwerken. We hebben hierdoor statistisch gezien een hoge arbeidsparticipatie door vrouwen, maar een eveneens procentueel laag aandeel vrouwen in de top. Al die aandacht tijdens die drie golven naar de eigen instelling was gegaan in plaats van het beschuldigen van die “seksistiese” mannenwereld was de vrouwenzaak vast een stuk opgeschoten.
  2) Draai het eens om; volgens mij zijn er nog steeds meer vrouwen dan mannen die vinden dat het opvoeden van de kinderen een taak van de vrouwen is. Ik vind dat mensen in Nederland, niet specifiek vrouwen, niet zo moeten zeuren over het naar de opvang brengen van je kinderen. Deed m’n moeder midden jaren tachtig ook al vanaf de week na m’n geboorte, wordt je hard van. Op een of andere manier leeft in Nederland als een van de weinige west-Europese landen het idee dat je kinderen altijd thuis opgevangen moeten worden met een koekje en thee. Kinderen zijn flexibeler en zelfstandiger dan je denkt. Nederland is een van de weinige landen waar ze nog niet bedacht hebben dat als je kinderen tussen de middag voert, je de moeder de kans geeft gewoon fatsoenlijke werkdagen te maken.
  3) Er zijn plenty mogelijkheden om te flexwerken. Het probleem is dat om een fatsoenlijke leidinggevende plek, dus niet HR-manager, te verdienen je toch net iets meer werk er in moet steken. Hoe vaak heb ik al niet aan de telefoon: “Die is er niet, ze heeft een flexdagje.” gehoord? En dat is nog maar voor een mindere god, een leidinggevende moet gewoon aanwezig zijn, punt. Als je die functie dan aan een mevrouw wordt gegeven die vindt dat de juffrouw van de naschoolse opvang niet te vertrouwen is dan zou dat pas echt seksisme zijn.

  Mooi citaat van de zakenvrouw van het jaar: “Voor leidinggevende functies binnen mijn bedrijf stel ik bovendien de eis dat mensen fulltime moeten werken. Dat is voor veel vrouwen een bezwaar. Ook voor steeds meer mannen, trouwens.”

  De feministische golf, in Nederland hooguit een rimpeltje aan de oppervlakte.

 10. AMbt. Says:

  “De interessante vraag lijkt me: wie heeft ons toch wijsgemaakt dat uitgerekend wij (vrouwen), in dit bevoorrechte hoekje van het universum, aanspraak mogen maken op een comfortabel bestaan? En dat we daarom alleen hoeven werken als we dat ‘leuk’ vinden?

  Werk is nu eenmaal niet altijd leuk. Zoals het leven zelf niet altijd leuk is. Zelfs de interessantste banen kennen periodes van sleur, zelfs de simpelste banen kennen momenten van stress. En vervelende collega’s zitten overal. Maar ook dan biedt betaald werk een rijkdom die het baanloze bestaan nooit kan bieden: zelfrespect, het trotse besef dat je voor jezelf kunt zorgen, de vanzelfsprekendheid van sociale contacten, structuur in het bestaan van alledag. En ook als het bij tijd en wijle tegenzit, is er altijd nog die ene zoete troost: de beloning die op de bankrekening wordt gestort. Ik zou met de beste wil van de wereld niet weten wat daar op tegen is.

  Dat valt me des te zwaarder omdat dit dedain voor betaalde arbeid niet wordt getolereerd van de andere sekse. Want wettelijk mag er geen arbeidsplicht bestaan, de facto is die er natuurlijk wel - althans voor die andere helft van de volwassen bevolking. Ook voor mannen is thuiszitten wellicht leuker dan steigers bouwen, nota’s schrijven of saaie vergaderingen bijwonen. Toch zal geen weldenkend mens beweren dat ze daarom best de arbeidsmarkt mogen mijden. En geen sociale dienst of UWV zal het door de vingers zien als een vader zegt nu eenmaal liever thuis te zitten bij zijn kinderen. Of goedkeuren dat hij wil sleutelen aan zijn persoonlijke groei. Alleen wie vermogend genoeg is, kan zijn dagen straffeloos doorbrengen in ledigheid. De rest van de mannelijke bevolking wordt geacht zelf zijn inkomen bij elkaar te scharrelen. En terecht.

  In een beschaafde samenleving zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat alle deelnemers (m/v) voor zichzelf zorgen - tenzij ze daartoe door ziekte of ouderdom beslist niet in staat zijn. Een baan zoeken waarmee je jezelf kunt onderhouden, is niet meer dan fatsoenlijk tegenover de gemeenschap, die doorgaans ruimhartig in je opleiding heeft geïnvesteerd. En hoezo accepteren wij dat gezonde burgers wel profiteren van voorzieningen, maar daar zelf geen cent aan hoeven bijdragen, alleen omdat ze in het bezit zijn van een vagina? Afgezien daarvan is financiële onafhankelijkheid ook nog eens zeer verstandig. Die gulle partner met wie je nu nog bed en leven deelt, kan op een dag vertrokken zijn. (Het gebeurt, in één op de drie gevallen.) Wie zichzelf kan redden, is dan vele malen beter af dan wie zijn hand moet ophouden.

  Emancipatie, het is niet anders, betekent niet alleen nieuwe lusten, maar ook nieuwe lasten. Niet alleen nieuwe rechten, maar ook nieuwe plichten - eerst en vooral om de eigen boterham te verdienen. Wees gerust, dat betekent allerminst dat iedereen (m/v) fulltime buitenshuis moet werken. Het betekent dat iedere volwassene (m/v) genoeg verdient om zichzelf in leven te houden. Simpelweg omdat zoiets hoort bij het grotemensenbestaan.”
  Goed verhaal van Elma Drayer http://www.vn.nl/Archief/Samen.....rouw-1.htm

 11. AMbt. Says:

  En dan ook nog even citeren uit een al lang gesneuveld rubriekje uit het verleden van Soggen.

  “Op de website van deze universiteit staat dat ik achtergesteld ben. Ik had toch een andere kijk op mijzelf. Maar op de website van de Universitaire Commissie voor Emancipatiezaken staat het echt. De Commissie legt hier uit waarom zij zich enkel op emancipatie van vrouwen richt. Ik citeer: ‘Hoewel najaar 2004 wederom gesproken is over de eventuele wenselijkheid van verbreding van de taakopvatting naar andere achtergestelde groepen, is besloten prioriteit te blijven geven aan deze groep, omdat de seksespecifieke invalshoek een eigen benadering vormt los van andere vormen van achterstelling.‘ Dat komt op mij over als vrij veel achterstelling aan één instelling. Het citaat wordt vervolgd:
  ‘Vooral in verband met de doorstroom van vrouwen naar hogere functies moet nog veel worden gedaan.‘ Einde citaat.

  Ik ben het absoluut eens met de Commissie dat het wenselijk is om te kijken hoe er meer vrouwelijke hoogleraren aangetrokken kunnen worden. Maar om hoogopgeleide vrouwen als achtergesteld te benaderen lijkt mij toch wel de slechtst mogelijke personeelsadvertentie.

  Precies een jaar geleden stond een trotse rector met alle vrouwelijke hoogleraren op het bordes van het Academiegebouw. Zij stonden daar om meer aandacht te vragen voor het feit dat er relatief weinig vrouwelijke hoogleraren zijn aan de RUG.

  Dat was voor mij het begin van een jaar in de Universiteitsraad waarin er nog veel over emancipatie gesproken zou worden. De vrouwen die op het bordes stonden weerspiegelen voor mij niet het beeld dat is ontstaan gedurende dit jaar waarin aanbevelingen van de Universitaire Commissie voor Emancipatiezaken en de Commissie Klomp zijn besproken. De Commissie Klomp deed aanbevelingen voor sekseneutrale selectie- en beoordelingscriteria. In een van de aanbevelingen van de Commissie Klomp kwam naar voren dat vrouwen vaker aangemoedigd moeten worden omdat ze van nature minder vertrouwen hebben in zichzelf.

  Maar zo zielig zijn vrouwen niet! De studentes aan deze universiteit geloven wel dat zij het kunnen en zullen zich niet afvragen of de jongen naast hen het tentamen beter zal maken omdat hij een man is. Sterker nog, studentes presteren beter dan mannelijke collega’s. Vrouwen geloven nog steeds dat ze niet onderdoen voor mannen als ze er op hun dertigste voor kiezen om minder te gaan werken omwille van hun privé-leven. Ze geloven nog steeds dat ze het echt wel kunnen als ze veertig zijn en zich afvragen waarom het zo lastig is om de draad weer op te pakken. Mannen hebben dan al meer ervaring en vrouwen kunnen hier lastiger mee concurreren. Ziet u dit alstublieft niet aan voor een glazen plafond.

  Omdat vrouwen vaker het arbeidsproces geheel of gedeeltelijk verlaten omwille van hun privé-leven, nemen mannen een voorsprong. Dit leidt ertoe dat er op een later moment positieve discriminatie toegepast wordt om de man-vrouw verhouding gelijk te trekken. Ik schaam me echter voor positieve discriminatie omdat ik het gevoel heb me harder daartegen te moeten verzetten dan een ingebeeld glazen plafond of old boys network. Ik wil namelijk niet voorgetrokken worden omdat ik een vrouw ben. Bovendien lijkt mij dit zeer onterecht tegenover mannen.”

  Door Joanneke van den Nieuwboer http://www.soggen.nl/?p=493

 12. @ Alle Vrouwen Says:

  Wat mij betreft mogen vrouwen louter Rechten studeren, aanRechten welteverstaan

 13. Sticht Says:

  Hahahaha dat is echt heel grappig!

  Nerd.

 14. JG Krielsen Says:

  Meest gewaerdeerde Heeren en Dames, stop eens met generaliseren.

 15. mannetje van de radio Says:

  @JG Krielsen
  Hè toe, laat ze nog even door happen.

 16. Duft Says:

  Precies. Blijft altijd leuk, zodra je het woord emancipatie hoort er meteen met gestrekt been in gaan!

 17. andere vrouw aan de universiteit Says:

  Begrijp me goed, ik ben absoluut niet voor het fulltime thuiszitten en ben zelf ook opgegroeid met crèche en bso, niks mis mee. Ik wil alleen duidelijk maken dat ik vind dat er wel wat verbeteringen mogen worden doorgevoerd om werk en zorg - voor mannen én vrouwen - beter te kunnen combineren.

 18. AMbt. Says:

  Kinderen zijn een luxe-product dat veel geld en tijd kost. Moet je weten voor je ze neemt en de consequenties accepteren. Vind niet dat de overheid dat hoef te faciliteren. Een bedrijf kan dit wel doen. Om een aantrekkelijkere werkgever te zijn, maar hoeft dit ook niet te doen. Het blijft een keuze van de ouders.

 19. JRS Says:

  Saai al dat gepraat over werken…. Het artikel ging toch over tieten? Ik vind dat het meisje in de gele bikini heel spontaan en intelligent overkomt!

 20. Delft Says:

  Meer vrouwelijke studenten op de universiteit? Ik merk er hier niks van. Bah! Was het maar zo’n feest!

 21. Feestvarken Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=Fr-NgWUBiRI

 22. Til'vo Says:

  http://www.youtube.com/watch?v=kph4bfRHuNo

  vanaf 2.24 precies de reden waarom mannen en vrouwen niet gelijk zijn.

 23. pramm Says:

  Broedmachines.

 24. Sog123 Says:

  JRS is weliswaar de enige die op het beschreven artikel reageert. Hang maar lekker neer die vrouwenposters, wordt iedereen blijer van. Bovendien gaan beauty en brains prima samen!

 25. Pseussy Says:

  Viagra

 26. Broatly Says:

  ivermectin tablet online purchase

 27. bymnAlalm Says:

  https://buypropeciaon.com/ - Propecia

 28. india on line generic viagra Says:

  How To Order Medication From Canda

 29. evencieli Says:

  https://buysildenshop.com/ - viagra urine test

 30. Ulceneage Says:

  buy finpecia online

 31. Esserve Says:

  https://buystromectolon.com/ - Stromectol

 32. Cialis Says:

  Propecia Testicles Impotence

 33. Propecia Says:

  Purchase Plavix

 34. greargy Says:

  http://buytadalafshop.com/ - Cialis

 35. ivermectin for cats Says:

  Prix Du Medicament Kamagra

 36. Empossy Says:

  buy online cialis

 37. toingug Says:

  Priligy

 38. artedbats Says:

  http://buyzithromaxinf.com/ - buy zithromax

 39. Elowhep Says:

  Lasix

 40. Lountee Says:

  Zithromax

 41. Loosype Says:

  http://buypriligyhop.com/ - dapoxetine priligy

 42. lasix over dose Says:

  Keflex Cure Stomach Pain

 43. OpporoKig Says:

  http://buylasixshop.com/ - lasix online

 44. Plaquenil Says:

  Mail Order Levitra

 45. Jaibiable Says:

  http://buyplaquenilcv.com/ - Plaquenil

 46. purchase zithromax no prescription Says:

  cialis sudden hearing loss

 47. Priligy Says:

  Cephalexin Expiration Date

 48. Queuelumn Says:

  hydroxychloroquine online order

 49. Speesse Says:

  https://prednisonebuyon.com/ - Prednisone

 50. uneniek Says:

  gabapentin cost

 51. TrexSlers Says:

  Prednisone

 52. gabapentin for cats buy online Says:

  Secrets To Help Cialis Work Better

 53. trunkerie Says:

  http://buyneurontine.com/ - gabapentin overdose

 54. Prednisone Says:

  Propecia Online No Prescription

 55. Wilson Slemmer Says:

  https://harkenspirits.com/product/viejo-feo-chardonnay/

 56. Stasirm Says:

  Stromectol

 57. Cialis Says:

  Zithromax Indication

 58. biapybath Says:

  Viagra

 59. how long does it take for viagra to work Says:

  Cialis Online Preisvergleich

 60. enforbcen Says:

  propecia finasteride

 61. tisbusy Says:

  Viagra

 62. drug reviews Says:

  3 Grams Of Amoxicillin

 63. Unsusduro Says:

  Lasix

 64. purchase cialis online cheap Says:

  crema kamagra

 65. Uterway Says:

  Priligy

 66. icentarie Says:

  cialis cheapest online prices

 67. Propecia Says:

  Canada Companys That Sell Cialis

 68. Affelty Says:

  Cialis

 69. Lasix Says:

  Where Can I Buy Cyproheptadine

 70. ivermectin for dogs dosage Says:

  Comprar Levitra Barata

 71. non prescription prednisone Says:

  60mgs Dapoxtine With Levitra

 72. Arbiche Says:

  Prednisone

 73. Priligy Says:

  Viagra Hemorroides

 74. Martin Fatheree Says:

  It’s an awesome post in support of all the online users; they will take benefit from it I am sure.|

 75. Affelty Says:

  Propecia Cheapest Secure cheapest cialis online

Leave a Reply