“MBO geen 2e rangsstudenten!”

24 January, 2012

Trots op Nederland, afdeling Tilburg, is boos over een groot onrecht dat mbo’ers wordt aangedaan zo lezen wij op de website (via). Op maandag 23 januari jl. heeft onder andere de fractievoorzitter van Trots op Nederland (TROTS) gastlessen verzorgd aan het ROC Welzijn aan de Wandelboslaan over gemeentepolitiek. Tijdens deze gastlessen bleek dat de studenten zich structureel achtergesteld voelen ten opzichte van HBO- en WO-studenten. Dit wordt deels veroorzaakt door landelijke maatregelen op het gebied van studiefinanciering en OV-studentenkaart. Maar ook toonde docent Dyon Schlebos aan dat op de website tilburg.nl in de sectie STUDEREN het MBO structureel wordt genegeerd. (…) MBO-studenten die net zo goed worden opgeleid voor een beroep worden zo op de gemeentelijke website weggezet als een soort 2e rangsstudenten. Dit terwijl Tilburg ongeveer net zo veel MBO-studenten als HBO-studenten telt. (…) Trots op Nederland (TROTS) is van mening dat iedereen die een beroepsopleiding volgt student is en gelijkwaardig behandeld moet worden. Daarom moet ook het MBO worden opgenomen in de sectie studeren op tilburg.nl. Mbo’ers wegzetten als tweederangs studenten is zeker onjuist. Dat is namelijk voorbehouden aan hogeschoolscholieren en zelfs die geeft je daarmee al te veel eer. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden van het college van B&W op de vragen die TROTS naar aanleiding van het bovenstaande heeft gesteld.

37 Responses to ““MBO geen 2e rangsstudenten!””

 1. PPK Says:

  Het kleine beetje sympathie dat ik voor TON/TROTS had, is bij dezen verdwenen. Je moet je schamen als je een kappersopleiding gelijkstelt aan een opleiding tot arts of econoom.

 2. pramm Says:

  “Het kleine beetje sympathie (…) is verdwenen”? Godallemachtig, dat je daar dit soort nonsens voor nodig hebt! Sinds het scheepsroer en dat verfoeilijke voetbalschild waren Rita & consorten toch al niet meer serieus te nemen?

 3. PB Says:

  Lol om vraag 4
  Deelt het college de mening dat het niet meer dan logisch is dat ook in de sectie STUDEREN aandacht wordt geschonken aan de MBO-opleidingen binnen de gemeente? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn gaat u er voor zorgen dat deze regelrechte belediging van MBO-studenten op de website wordt hersteld?

 4. Karel Kutfeut Says:

  Ja mensen, laten we alles en iedereen de hemel in prijzen:

  1. Jij bent dik? Nee jij hebt een maatje meer, moet je trots op zijn!
  2. Jij doet HBO/MBO? Jij bent ook gewoon een student hoor, kappers zijn net zo goed nodig als hartchirurgen!
  3. Jij bent een vervelend kutjong op de basisschool? Nee, jij bent een uitdaging voor de leraren en je hebt het gewoon moeilijker!

  Nou zien we waar dit naar toe gaat. Dikke mensen (en gezondheidsproblemen) worden geidealiseerd, we zijn tonnen kwijt aan OV voor scholieren en leraren worden bedreigd door kutjochies met dode vossen rond hun nek.

  Zijn dit niet genoeg voorbeelden dat er toch een bepaalde hierarchie moet blijven en dat iedereen een bepaalde waarde moet houden?

 5. Ra Says:

  Mijn achterneefje van drie begint binnenkort aan zijn studie vrijetijdskunde op de locale peuterschool…

 6. -80 Says:

  @ra: Dan toch wel minstens het honourstraject hoop ik?

 7. Student Says:

  Walgelijk hoe na onze HBO-scholieren nu zelfs het MBO titels als student (en zometeen vast ook rector magnificus etc) gaat hanteren. Zoals een wijs man eens zei: verschil moet er zijn!

 8. Tsja Says:

  Lekker bezig daar in Delft

  Rotterdam. Het komt er moeizaam uit, maar uiteindelijk wil collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg van de TU Delft toegeven dat het niet goed zit. Het college van bestuur overtreedt de eigen reis- en verblijfregelingen.
  De twee regelingen bevatten maximumbedragen voor logies en andere kosten in binnen- en buitenland. Van den Berg en zijn collega’s declareren echter de werkelijke, doorgaans hogere kosten, blijkt uit een onderzoek van deze krant naar het declaratiegedrag van het college van bestuur over de afgelopen vier jaar.
  Bij de universiteit houdt niemand zich aan de maximale bedragen, luidt het verweer. „Het is staande praktijk om de werkelijke kosten te declareren”, zegt Van den Berg. Toch geeft de intranetsite van de TU Delft duidelijk aan wat de regels voor dienstreizen zijn, inclusief maximumbedragen.
  De oplossing die hij bedacht heeft, is eenvoudig. Niet dat hij en zijn collega’s goedkoper reizen en minder duur eten. Nee, de regeling wordt aangepast zodat de gemaakte kosten voortaan formeel kunnen worden gedeclareerd. Van den Berg: „Ik vind het logisch dat wordt vergoed wat medewerkers daadwerkelijk uitgeven. Ik wil wel toegeven dat dit eerder had moeten gebeuren.”
  Hij vindt het ook „zeer vervelend” dat hijzelf in vier jaar tijd 41.626 euro aan mobiele bel- en datakosten had. „Dat was een duur abonnement. Dat had eerder gesignaleerd moeten worden. Ik heb sinds eind 2010 een goedkopere provider.”
  Uit de stukken die deze krant in handen kreeg na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur, blijkt dat aan onkostenvergoedingen en faciliteiten voor de drie collegeleden tussen 2008 en 2011 916.143 euro is uitgegeven: 744.000 euro voor twee dienstauto’s met chauffeur, 28.190 aan representatie- en andere kosten en 46.143 euro aan mobiele telefoonkosten. Voor deze uitgaven gelden geen regelingen waarin maximumbedragen zijn opgenomen. Die zijn er wel voor de dienstreizen. Daaraan is in vier jaar tijd bijna 100.000 euro uitgegeven. Een deel daarvan is in strijd met de regels.
  De meeste reis- en verblijfkosten komen voor rekening van collegevoorzitter Van den Berg: 69.108 euro in vier jaar. Zo verbleef hij in september vorig jaar in het vijfsterrenhotel The Opposite House in Peking voor 291 euro per nacht. Het maximale logiesbedrag voor die stad, volgens de reisregeling, is 100 euro.
  Gisteren stapte decaan Marco Waas per direct op bij de TU Delft, na ontoelaatbaar declaratiegedrag. Hij had rekeningen op naam van zijn vrouw gedeclareerd bij de universiteit. Vorig jaar bleek al dat Waas betrokken was bij het verstrekken van opdrachten van de TU Delft aan zijn vrouw. Het was collegevoorzitter Dirk Jan van den Berg die de decaan daarop aansprak. Nu blijkt dat de collegevoorzitter zelf ook een rekening declareerde die op naam van zijn vrouw staat. Het betreft een verblijf van drie nachten in augustus 2010, ook in Peking. De rekening van het Yi House Boutique Hotel staat op naam van Frederike van den Berg. De bestuursvoorzitter betaalde van de drie nachten er één privé terug aan de TU Delft.
  De declaraties staan niet op zich. In oktober 2011 bleek uit een publicatie van deze krant dat afgelopen jaren bij de TU Delft miljoenen verloren gingen met vastgoed, dat rijksgeld niet rechtmatig werd uitgegeven en dat integriteitsbeleid niet de hoogste aandacht had bij het college van bestuur.
  Dat was in een tijd dat het financieel niet goed ging met de TU Delft (17.000 studenten, 5.000 medewerkers). Voor 2009 bedroeg het tekort 18,6 miljoen euro, voor 2010 was het tekort 15 miljoen euro. De TU Delft verkeert in „financieel zwaar weer”, heet het in de jaarrekening over 2010. De universiteit moet fors bezuinigen en er vallen ontslagen.
  De grootste financiële klappen liep de universiteit op met vastgoed. Daarop leed de universiteit in 2010 een verlies van 9,1 miljoen euro. Vastgoed is vatbaar voor fraude en corruptie, waarschuwden accountants afgelopen jaren. Als er al ‘governanceregels’ zijn, worden ze niet goed nageleefd, constateerde accountant KPMG. Zo was het ook met het declareren van onkosten.
  Rondom collegevoorzitter Van den Berg ontstond in 2010 commotie toen bleek dat hij in 2009 boven de balkenendenorm (182.000 euro) zat met zijn inkomen van 245.000 euro. Staatssecretaris Zijlstra (Onderwijs, VVD) vorderde 19.000 euro terug. Van den Berg betaalde dat niet zelf. Het geld kwam uit de kas van de universiteit, met instemming van de raad van toezicht. In 2010 zat Van den Berg opnieuw boven de balkenendenorm.
  De raad van toezicht stemde ook in met de secundaire arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur. Voor de in Haarlem wonende Paul Rullmann betaalt de universiteit sinds 2002 een appartement in Delft. Kosten: 10.000 euro per jaar. Voor het hele college zijn er twee auto’s met chauffeur. Van den Berg en rector magnificus Karel Luyben krijgen een vaste onkostenvergoeding van netto 500 euro per maand.
  Regels voor die vaste vergoeding – welke uitgaven worden geacht te zijn inbegrepen in die vergoeding? – ontbreken, geeft Van den Berg toe. Hij blijkt naast zijn vaste vergoeding van alles te declareren, zoals een cadeautje voor een relatie, een drankje of een treinkaartje van 8,70 euro. Regels die niet op papier gezet zijn, kunnen ook niet overtreden worden. Bij andere organisaties die door het Rijk gefinancierd worden, moeten zulke uitgaven doorgaans uit de vaste vergoeding betaald worden, ook bij universiteiten en hogescholen.
  Ziet Van den Berg dat hij zich kwetsbaar maakt voor kritiek? Van den Berg: „Je kunt wel alles regelen tot je een ons weegt. Die vaste vergoeding is prima in orde met de Belastingdienst. En verder kijken we zelf goed uit. Het is niet de bedoeling dat we dubbel declareren.”

 9. JS Says:

  @Tsja, dat is heus niet de eerste vorm van corruptie in top management…

  Ik vind dat argument ‘Het zijn er bijna net zoveel als HBO cursisten’ en ‘ze komen steeds meer van buiten Tilburg’ zo mooi! Dat maakt je inderdaad een student.

  En wie gaat straks betalen voor die OV-kaart en stufi? De betastudent met een langstudeerboete? Of de student die een masteropleiding volgt en een lening af moet sluiten omdat hij anders niet kan studeren? Of schaven we er nog een jaartje af van de stufi 2000 regeling? Waar komt het geld vandaan Trots?

 10. student, mooi! Says:

  Hahahaha laat me niet lachen! Wat is dit voor een onzin?!

  “Trots op Nederland (TROTS) is van mening dat iedereen die een beroepsopleiding volgt student is en gelijkwaardig behandeld moet worden.”

  Riiiighttttt…

 11. Het Hoge Noorden Says:

  Heeft er iemand meer informatie hier over?
  http://www.nu.nl/binnenland/27.....ruimd.html

 12. PPK Says:

  @ HHN:

  Blijkbaar een student die het niet lukt om af te studeren en daarover gefrustreerd is: http://resource.wur.nl/organis.....aar_atlas/

 13. Wayo Says:

  Ja een “bompakketje” afleveren zorgt er wel voor dat je snel je diploma krijgt… :s

 14. Vroeger was alles beter Says:

  @Tsja
  Vergeet je niet je bron te vermelden? In de academische wereld wordt het niet zo netjes gevonden als je teksten van een ander de jouwe maakt.

 15. Ra Says:

  @-80 January 25th, 2012 at 0:09

  Uiteraard. Joch staat zelfs al op de nominatielijst voor Summa Cum Laude klimrek, en voor zijn verdiensten in het apekooien wordt hij binnenkort door Hare Majesteit benoemt tot Officier grootkruis (met eikebladeren).

 16. Lily Says:

  Ik heb eerst mbo gedaan( in Amsterdam) om daarna hbo te doen( leiden) en nu rond ik bijna mijn bachelor af aan de Erasmus. Ik ben het er mee eens dat mbo-ers geen studenten zijn maar wat sommige van jullie vergeten is dat de meeste mensen als ze aan hun mbo beginnen 16 zijn ( ik was zelf 15) en geen studie ontvangen. Als je als 17 jarige aan je hbo begint kan je wel al stufi krijgen maar mbo-ers moeten gewoon wachten tot ze 18 jaar zijn. Dus zoveel bezuinig je niet op het afschaven van stufi voor mbo-ers! Wat je misschien beter af kan schaffen is dat als je mbo hebt gedaan dat je dan nog hbo kan doen met 4 jaar stufi!

 17. Live in de Plexus Says:

  Lilly de meest succesvolle troll ooit.

  En nee meisje dan bedoel ik niet dat ik meekijk door het webcam gaatje van je laptop.

 18. JG Krielsen Says:

  Voorlopig is ze nog niet heel succesvol. Maar daar komt verandering in… Laten we lekker eens af gaan schaven. Jij nog een kaasschaaf over?

  En inhoudelijk: neen, mbo- en hoger onderwijsstudiefinanciering zijn twee aparte potjes, waar ook aparte voorwaarden voor zijn. Dus daar heb je ook gewoon recht op als je van het mbo komt.

 19. Waggie Says:

  http://resource.wur.nl/organis.....aar_atlas/

 20. Lid Says:

  Ik kan zo slecht tegen studenten uit Wageningen, die het zelf “Waggie” noemen. Het klinkt iets te stoer. En dat terwijl Wageningen helemaal niet stoer is. Is dat Intercorporaal songfestival niet in “Waggie” dit jaar? Zal wel een denderend succes worden dan! Hebben de knorretjes aldaar al een fijne boerderij gevonden om lekker met elkaar te gaan hossen? Neem aan dat de rest van corporaal Nederland dit festijn namelijk lekker boycot? Misschien begrijpen ze het dan eindelijk in Wageningen, en stappen ze zelf vrijwillig uit de ASV.

 21. Het Hoge Noorden Says:

  @ Lid

  Wat klink je gefrustreerd, heeft een Wageninger je van je hertje beroofd? Of ben je een Rotterdammer?

 22. Karel Ankerborst Says:

  Ik begrijp wel dat de MBO’ers wat respect eisen. Ze werken aan een toekomst en volgen onderwijs waarbij ze geprikkeld en gemotiveerd worden om het maximale uit hun kunnen te halen.

  Dat ze later geen levens als arts gaan redden maar wel het haar van die arts gaan knippen vergeten wat mensen hier. Ik vind het prima dat deze groep Nederlanders een vakopleiding volgt.

  Met betrekking tot de stufi; die hebben ze net zo hard nodig als studenten. Helemaal als ze een kamer hebben en dus kosten van levensonderhoud moeten dragen.

 23. Von S Says:

  MBO’ers verdienen geen enkele financiering omdat ze de helft, zo niet het merendeel van hun scholing nog kinderbijslag ontvangen. Een dergelijke scholing bevat vaak lange betaalde stages. Omdat de focus op handwerk ligt en het concept van zelfstudie hen vreemd is heeft men buiten de tijd in de klaslokalen nog genoeg tijd voor een bijbaan.

 24. Joost van Puijenbroek (fractievoorzitter TROTS Tilburg) Says:

  Ik vraag mij de reacties lezende oprecht af wat de reaguurders hier maakt dat zij denken dat ze verheven zijn boven het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking. Wees blij dat er mensen zijn die hun roeping vinden in doktersassistente, kapster of schoonmaker.

  Inmiddels heeft de gemeente Tilburg de website aangepast en worden ook MBO opleidingen vernoemd als men op de website gaat naar STUDEREN IN TILBURG. zie: http://www.tilburg.nl/stad/ep/.....ypeId=8547

 25. Dikke nerd Says:

  @Von S

  Juist de WO-student kan makkelijk wat bijverdienen; veel meer tijd (want minder contacturen) en met een beetje inzet/geluk ook veel beter betaald.
  20 uur per week vakkenvullen bij de appie alleen voor de huur blijft ook zonder huiswerk best aanpoten.

 26. Pino Says:

  Als je een opleiding op een TU doet ben je gewoon 35-40 uur per week op de uni

 27. Tobias Says:

  @Puijenbroek Het gaat volgens mij met name om het volgende:
  Universiteit -> wetenschappelijk onderwijs -> student
  School (Hogeschool of ROC) -> praktisch onderwijs -> scholier
  De term student wordt te breed gebruikt en verliest zijn betekenis. Dat heeft niets te maken met verheven voelen of niet, maar de niverlering van de termen. Netzo als het feit dat vele hogescholen zich ook university of applied sciences noemen. Men moet ophouden met zich voor te houden dat deze termen ruime begrippen zijn, want je houdt je zelf voor de gek.

  Kortom, men stoort zich hier aan het verkeerd gebruiken van de termen student en studeren.

 28. Tilburgse student Says:

  Nou joost, het is je gelukt. Je hebt de stad nog knorriger gemaakt dan we al waren.

 29. Mannetje van de Radio Says:

  @van Puijenbroek
  Zoals @Tobias al zei moet men de verschillen (in onderwijsvorm) tussen het wo, het hbo en het mbo benoemen en daar zonder schaamte voor uit kunnen komen. Door te suggereren dat een hbo (of nu dus zelfs mbo) ook een vorm van studeren is doe je geen recht aan de mensen die daar zitten om een vak te leren. Die worden geen tweede- of derderangs dokter, ingenieur (Ir.) of meester in de rechten aan een school. Die leren daar een vak dat te maken heeft met dokters, ingenieurs of juristen. Of ze leren er haren knippen of een supermarkt leiden. Stuk voor stuk vakken die iedereen die ze wil beoefenen moet leren. Zoals je zelf zegt, absoluut niets mis mee.
  Maar zeker in het Nederlandse onderwijsmodel, waar het mogelijk is om van mbo via hbo naar wo te gaan, is er niets pedant aan om mensen die niet studeren ook geen student te noemen. Immers, ze hebben de mogelijkheid student te worden. Tot die tijd zijn het scholieren.
  Scholieren zijn in hun bestaan als mens dus ook niets minder waard dan studenten. Maar op academisch gebied wel.

 30. Anonymous Says:

  Maakt Tilburg wel in een klap een veel grotere studentenstad. Dat trucje heeft Eindhoven ook ooit uitgehaald: http://www.soggen.nl/?p=487

 31. K. Ankerborst Says:

  Ik sterf nog liever dan in Tilburg te gaan studeren.

  Van Puijenbroek, ik voel me niet aangesproken als reaguurder, derhalve is het misschien verstandig je kort in te lezen alvorens een definitief oordeel te vellen over mensen.

  Daarnaast een opmerking van puur persoonlijke noot, Ik hou niet van populisten, ga alsjeblieft je partijprogramma herzien.

  Merci

 32. Lid Says:

  Puijenbroek, snel terug naar GeenStijl jij.

  Reaguurder…..

  Daarnaast is Tilburg kut, en is het MBO nog kutter.

 33. Anonymous Says:

  Waarom mag ik mij als WO-student (pleonasme, soit) geen MBO’er noemen? Denken de heren en dames MBO’ers wellicht dat ze boven mij verheven zijn?! Ik eis dat de gemeente Tilburg onmiddellijk optreedt. Van Puijenbroek, doe wat aan die arrogantie in het beroepsonderwijs.

 34. Knorretje Says:

  Oink oink knorretjes

 35. Je moeder Says:

  @ Joost van Puijenbroek

  Ik wil ook graag dat als ik mijn bachelor heb afgerond dat mijn stufi kwijt gescholden wordt, en dan een compleet nieuwe opleiding kan gaan volgen zonder langstudeerdersboete. MBO-ers mogen klagen, maar moeten ook weten dat ze een voordeelpositie hebben ten opzichte van de echte studenten. Geef ze die OV-kaart, studentenbenaming en stufi maar. Maar pak ze dan wel die complete kwijtschelding van de studiebeurs af.

  En van u als politicus had ik toch wel wat meer diepgang en kennis van zaken verwacht, maar dit blijkt wel weer dat Nederland goed in elkaar zit, en er een paar mensen aan de top het aan het verkrachten zijn.

 36. http://www.harvardkrokodiloes.net/%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89-timberland-%E3%83%96%E3%83%BC%E3%83%84-%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%9E Says:

  Which i wished to perform a overcoat by using a butt.

 37. online loans Says:

  Thank you for every one of your labor on this web site. My daughter really loves making time for investigations and it’s really obvious why. Most people learn all regarding the lively mode you present reliable tactics through this web site and even inspire participation from some others on the point then our favorite princess is really starting to learn a whole lot. Take advantage of the rest of the year. You are always doing a splendid job.

Leave a Reply