Groningen wordt doodse studentenstad

18 February, 2013

Groningen is een bruisende studentenstad, luidt de trotse eerste zin op de lokale VVV-site. Volstrekt terecht. Daarom is het ook zo onbegrijpelijk en oliedom dat de stad er momenteel alles aan doet om juist studenten uit haar straten te weren.
Vlak na zijn aantreden als Burgemeester van Groningen wijdde Peter Rehwinkel zijn nieuwjaarstoespraak aan het verharde klimaat jegens studenten in de stad. Een fragment: “De toon van de huidige discussie over de overlast van studenten vind ik onplezierig. Hier wordt een hele groep stadjers weggezet als overlastgevers. Zonder acht te slaan op de feiten, dreigen studenten eenzijdig afgeschilderd te worden als luidruchtige bewoners die uit onze wijken moeten.”  Drie jaar later blijkt Rehwinkel degene die doelbewust studenten buitensluit. Opgehitst door bewonersorganisaties maakt het stadsbestuur van studenten paria’s.
Van alle universiteitssteden heeft Groningen het meest strikte studentenvestigingsbeleid. In 2008 werd de vijftienprocentnorm voor studentenhuizen ingevoerd. Straten met meer kamerverhuurpanden dan dit  percentage gaan op slot. Wie de lijst straatnamen bekijkt ziet dat -buiten de kleine, vrijgestelde binnenstad-  alleen de afgelegen buitenwijken nog plek bieden. Doordat een op de vijf inwoners studeert, veranderen ook deze straten langzaamaan in verboden gebied.
Toen in mei een huis met Duitse studenten door de gemeente werd ontruimd, ontstond er ophef bij onze oosterburen. Der Spiegel kopte: Studenten? Nein danke en ZDF kwam langs voor een reportage. Het stadsbestuur haastte zich te zeggen dat de norm voor alle kamerverhuurpanden geldt, ongeacht aan wie of welke bevolkingsgroepen deze worden verhuurd. Ambtelijke documenten over deze kwestie zijn een stuk eerlijker. Voorlichters verspreken zich geregeld: het draait om studenten. Dat Groningen zijn studenten categorisch als amokmakers wegzet, blijkt ook uit het feit dat tegelijk met de norm een studentenmeldpunt  is opgericht.
Door welke overlast is de student eigenlijk de zondebok van de stad geworden? Zijn er meer inbraken of geweldsdelicten in studentrijke buurten? Liggen er heroïnespuiten? Worden buurmeisjes systematisch voor hoer uitgemaakt? Niets van dit al. Uit jaarverslagen van de gemeente blijkt dat het gaat over fietsen voor de deur, slecht onderhouden tuintjes en een ander leefritme dan de werkende buurman. Veel klachten zijn het ook niet. Beleidsdocumenten melden dat bij aanvang van de norm slechts twee procent van de meldingen van burengerucht uit wijken met een grote studentenpopulatie kwam.
Onlangs kwam de studentennorm weer in het nieuws.  Een versoepeling van het Bouwbesluit, om de kamernood in studentensteden aan te pakken, lijkt vruchten af te werpen. Panden mogen tegenwoordig al bij een kleiner oppervlakte gesplitst worden om van de kamers zelfstandige woonruimtes te maken. Hierop steeg het aantal studenten in de stad. Chagrijnige Groningers klommen echter meteen in de pen, waarop het stadsbestuur nog voor de zomer extra regelgeving beloofde. Op slot blijft op slot. Hoewel het college  erkent dat het juridisch ingewikkeld is om overheidsbeleid te ondergraven, weet het deze beperking van vestigingsvrijheid ongetwijfeld goed dicht te timmeren. Het is niet zozeer illegaal als wel kortzichtig en populistisch handelen dat de gemeente kan worden verweten.
En dit alles terwijl Groningen zoveel te danken heeft aan het feit dat de RUG, het UMCG en de Hanze Hogeschool er zijn gevestigd: werkgelegenheid, omzet van winkels en horeca, hoogwaardige gezondheidszorg, kunst en cultuur en gewoon algemene levendigheid. Volgens een rapport van TNO levert elke student de gemeente waarin hij woont 25.000 euro op en in Groningen komt 39 procent van de totale loonsom voort uit  de kennisindustrie.  Natuurlijk trekken veel studenten na de studie weg, maar er blijven er ook veel hangen. Zij maken van de stad een hoogopgeleide oase in een uitgestrekt gebied dat wordt gekenmerkt door vergrijzing en economische krimp.
In Italië bestaat een toepasselijk speekwoord voor de houding van de gemeente: je kan niet het vat vol en je vrouw dronken hebben. Oftewel, als je een echte studentenstad wilt zijn, met al haar voordelen, dan kun je niet tegelijk de studenten wegpesten. Ik hoop dat Rehwinkel zijn toespraak uit 2010 er weer eens bijpakt en een einde maakt aan de beschamende norm voor kamerbewoning. Om bij zijn eigen woorden te blijven: “Het gaat in de discussies bijvoorbeeld over aparte ‘studentenwijken’, weg van ons, ver buiten de binnenstad. Dat zijn we hier niet gewend. Zo lossen we in Groningen onze problemen niet op.

Dit opiniestuk verscheen donderdag 14 februari (ingekort) in NRC Handelsblad.

72 Responses to “Groningen wordt doodse studentenstad”

 1. Jaa Says:

  Vind vooral de vergelijking met allochtonen een sterke: welke gemeente durft een 15% norm voor marokkanen op te leggen?

 2. NS Says:

  De print op onze glazen wanden in nieuwe intercity treinen zijn nagenoeg hetzelfde als die weergegeven op de achtergrond van deze website, echter gebruiken wij kippenpoten: http://www.verkeersnet.nl/wp-c.....e-klas.jpg
  (veel interessanter dan dat gejank over Groningen)

 3. Jan paap Says:

  De lustrumhitjes van virgiel zijn losgelaten!

  Http://soundcloud.com/cabaret-commissie

  Met uiteraard de klassieker “flugeldoos”

 4. @Jan paap Says:

  Snel! Vang ze, voordat ze de trommelvliezen van onschuldige leden verkrachten!

 5. Maas Says:

  In Maastricht willen de inboorlingen ook zo’n studentenstop:
  “Een bepaald percentage studenten dat zich in een complex, straat of buurt mag huisvesten, zoals in Groningen.”
  Gelukkig ziet de burgemeester er niets in:
  “In de door het college vastgestelde woonvisie is geen sprake van concentratie of spreiding van welke doelgroep dan ook. Studenten incluis. We willen ook geen ouderen spreiden”, aldus de woordvoerder van Onno Hoes. Ook de UM ziet er niets in, zegt Evers. “We vinden niet dat studenten als tweederangs burgers moeten worden weggezet.”

  http://www.observantonline.nl/.....orden.aspx

 6. @Maas Says:

  och, zolang ze maar niet het idee opvatten om limburgers te spreiden, dat is een groter gevaar voor de volksgezondheid..

 7. TK Says:

  Wageningse docent via WUR-tv betrapt terwijl hij porno keek op de beamer. Foto circuleert nu op whatsapp.

 8. Student Says:

  @ TK, stuur even door dan

 9. Grunn Says:

  Wat ik raar vind is dat de gemeente het in hun reactie gooit op onveilige panden en te dure kamers, terwijl uit alle ander stukken blijklt dat het gaat om “overlast.”
  Inzet van gemeente is om studenten te huisvesten in kwalitatief goede, veilige én legale panden.
  Illegale kamerverhuur, waarbij er veelal veel geld moet worden betaald voor kleine kamers van slechte kwaliteit, wil de gemeente tegengaan.

 10. Jerom Says:

  Woon nu ruim 5 jaar bij Rehwinkel in de straat en ik ondervind weinig problemen van de man.

  ps. Ik hoorde in de wandelgangen dat een persoon uit de gemeenteraad zijn positie misbruikt tegen studenten, meer info later

 11. Grunn Says:

  @ Jerom, ben zeer benieuwd.
  @ Maas, hulde voor Hoes! “We willen ook geen ouderen spreiden.”Dat is precies de kern van wat er mis is in Groningen.

 12. # Says:

  @ Jan Paap
  We zullen ons eerst maar tegen onszelf maar tegen zichzelf beschermen. Nummer van DSC is niet om aan te horen.

 13. Delftenaar Says:

  @NS: Nee.

 14. Jan Says:

  Goedendag,

  Volgens mij bent U de persoon die kortgeleden een commentaar in de NRC heeft geschreven over “het wegpesten van studenten in Groningen

  Ik wil hier wel eens op reageren,want ik vind e.e.a. te kort door de bocht.

  U schildert wel een scenario of er helemaal geen studenten meer naar Groningen komen.
  Bovendien is het U wel eens opgevallen dat ze op de mooiste plekken in de stad wonen,kijk maar eens goed!
  Door het beleid van de gemeente is helemaal kommer en kwel voor de student en de kennisindustrie(welke ?)

  Nou dat valt denk ik wel mee,want ik zie nog steeds nieuwe studentenpanden ontstaan.
  Ik woon hier al 40 jaar dus ik zie de ontwikkeling wel.

  Wat mij opviel van de laatste 20 jaar dat alles op alles werd gezet om “een bruisende stad” te maken en zo veel mogelijk aan de wensen van studenten w.b.t cultuur e.d. tegemoet te komen.
  Het leek wel of er geen grens gesteld mocht worden.
  Inmiddels zijn het er 50.000.
  Me dunkt dat op een bevolking van 190000 die een aardig aantal is.

  U hebt het over wat het Groningen oplevert: 25000 Euro per student.
  Dat kan ik niet narekenen dus ik geloof U(hebt U het uitgerekend?)
  Maar wat over de kosten voor het Rijk(en dus indirect voor de stad),gezien het feit dat meen ik 60% van de studenten het 1e jaar niet haalt?
  Daar spreekt U niet over.
  En wat over verdringing van werk door jongeren van ouderen?
  Uw wens tot een ruimhartiger toelaten heeft ook effecten.
  Als U die nou eens bespreekt!

  U moet toch toegeven dat de laatste jaren(10-15?) er teveel naar de a.s studenten is gecommuniceerd over de lusten van de stad,maar niet de lasten.
  Gelukkig dat deze Minister wat meer eisen wil stellen “aan de poort”
  Dit zal het aantal studenten hopelijk verminderen,want Nederland heeft niet alleen behoefte aan Hoogopgeleiden,maar ook aan vakmensen.
  Ik vind dan ook dat een onevenredig hoog deel van onze staatsfinanciën naar Universiteiten e.d. gaat.
  Maar ja de Universiteit is ook teveel een “melkkoe ‘van gemeenten geworden.
  Daar mochten veel anderen belangen voor wijken onder het mom van ‘bruisende stad “kennisindustrie ”
  Zijn dit niet teveel holle frasen geworden?

  Want negatieve effecten die zijn er wel: fietswrakken,zie maar eens in de Tuinbouwstraat,Parkweg(waarvoor een aparte dienst wordt ingezet om ze weer op te ruimen((kost toch ook geld).Geluidsoverlast,want die is er wel,verommeling van de binnenstad wegens een te veel en te lange Horecatijden,inzet van Politie etc. hierdoor.
  Waarom moeten kroegen de gehele nacht open zijn?
  Voor de gezondheid van de mensen?

  Is er ooit wel eerlijk met andere belanghebbenden(mensen die om 6:30 weer op moeten staan) gepraat hoe zij het zien
  Wordt er wel ooit door beleidsmakers bij stilgestaan dat de binnenstad niet alleen het domein van studenten is,want mede door dit eenzijdige stimuleren van studenten en alle sociale leven wat er bij hoort wordt de stad steeds minder aantrekkelijk voor ouderen(DIT HEB IK UIT BETROUWBARE BRON VAN EEN PVDA RAADSLID)

  Het gedeelte waar U eigenlijk de meldingen van overlast belachelijk maakt(zijn er meer inbraken enz.?)vind ik zeer overdreven want ik ken zo al 2 mensen die dus wel overlast ondervinden(geluid/fietsen),die beiden dachten dat ze een leuke woning hadden gekocht,maar door een studentenpand de waarde van een woning erg zien dalen.
  Hebt U daar wel eens bij stilgestaan?
  Een kennis van mij heeft aan de Rietdiephaven en huis van 350000 gekocht,maar omdat de crisis kwam en ze verder niet verkocht werden heeft hij nu naast zich 6 studenten,met veel overlast.

  Het probleem is ook dat iedereen maar een studentenpand mag “maken’ want de normen zijn niet zo streng hoor.
  Voorbeeld: ik ben zelf in een appartement gaan wonen omdat dit gezien mijn leeftijd prettig leek.
  Wat schetst mijn verbazing: Boven mij wonen ineens 4 studenten!
  Door navraag bij de eigenaar door de VVE bleek hij helemaal geen toestemming van de gemeente te hebben,maar geen nood hoor het werd hem zo toegestaan en over geluidswerende maatregelen zijn we nog bezig.

  Ik denk dat er wel een norm gesteld moet worden aan het aantal studenten en ook aan studentenpanden(bijv.. zorg voor goede fietsenberging,onderhoud tuinen etc.,
  Hoe kan het toch dat men te beroerd lijkt om zijn/haar fiets te stallen??

  Ik ben ook voor een studentencampus(bijv.. in Paddepoel),want al dat gezemel over dat iedereen in de binnenstad wil wonen?
  En we horen bij elkaar en dat soort marketing gezwets!
  Bij mijn vriendin in straat was er een project om de straat in samenspraak met de gemeente te herinrichten.
  Nou bij 4 studentenpanden is ook gevraagd om mee te denken/werken.
  Nou wat denkt U:geen interesse,ja op de openingsborrel zijn een paar geweest.

  Ik wil ook geen studentenstad in strikte zin,maar een stad voor iedereen.
  Ik denk dat de balans teveel is doorgeschoten naar stad voor Jongeren(studenten).
  Er is ook een steeds groter wordende groep van ouderen.
  Die willen zich ook thuis voelen.
  Die mogen zich niet roeren,want dat wordt eigenlijk door Uw gehele artikel belachelijk gemaakt.

  Dit is wat ik eerst wilde zeggen.

  Met vr. groet,

  JFD

 15. JG Krielsen Says:

  Groningen wacht op een andere partij in studentenhuisvesting. Nijestee wil van hun studentenbezit af, zelfde voor de Huismeesters die de tijdelijke huisvesting voor buitenlandse studenten voor de universiteit doen. En Lefier, tja, dat gaat al helemaal de verkeerde kant op.

 16. jan Says:

  Waarom zetten jullie mijn commentaar er niet in?
  Is het teveel tegen het zere been?
  Er moet toch discussie mogelijk zijn?
  Jan

 17. JRS Says:

  @Jan: Verklaar u nader.

 18. Redactie Says:

  @ Jan, excuus, uw reactie zat in onze spamfuik. (Zes keer, we hebben de langste doorgeplaatst).

 19. ubee Says:

  @jan. Leg mij toch eens uit wat ouderen in vredesnaam in de binnenstad te zoeken hebben. Ik woon er zelf en de meeste overlast komt van zingende kroeggangers die vaak ook nog midden op straat besluiten te vechten en te slopen. Hierbij heb ik het natuurlijk over de jongeren uit de omgeving, want de zondag t/m woensdagavonden brengen de minste overlast met zich mee.
  Tel hier al het lawaai van het winkelpubliek en tot slot de studenten bij op en je zult een niet echt rustige leefomgeving kennen. Maar wie kan dat van tevoren niet bedenken? Als je rust zoekt waarom dan die ene vierkante kilometer van de complete provincie groningen gaan bevolken om vervolgens te klagen over het lawaai en de fietsen. Ga in een dorp vlakbij groningen zitten en je hebt de rust en in het weekend ben je met een kwartier fietsen in het centrum als je appeltaart in de laplace wilt gaan eten.

 20. Sticht Says:

  En mijn buurvrouw die om zeven uur gaat stofzuigen heeft wel een normaal dagritme? Koop oordoppen, heb ik ook gedaan, werkt wonderbaarlijk.

 21. Student Says:

  @ ubee, hear hear!

 22. Jan Says:

  @Ubee,

  Nou jongen denk je eens in wat oudere mensen te besteden hebben.
  Ze hebben ook wel interesse hoor in de binnenstad,maar niet in een binnenstad die steeds meer voor jong,snel etc zich richt.
  Daar zal men op moeten inspelen.
  Zo wordt m.i. de stad te eenzijdig.
  U wilt toch ook een gevarieerde “binnen “stad ?
  Dat is wel wat ik wil en daarom pleit ik voor minder studenten,maar vooral studenten die “excelllent “zijn en minder uitvallers zoals nu.
  Daarvoor is de Universiteit ook bedoeld en anders ga je maar een beroepsopleiding.

  Bovendien wonen veel ouderen hier al voordat de tsunami van studenten op gang kwam dus jouw opmerking van “ga dan buiten de stad wonen “is voornamelijk flauw en getuigd van weinig inlevingsvermogen.
  Ik heb het niet over de “gewenste rust”voor ouderen ,maar de verloedering die je nu toch ziet in “binnen “stad.
  Als jij daar je ogen voor wilt sluiten is dat jammer,want jullie zullen het toch moeten oplossen in de toekomst.

  Bovendien niet iedereen kan dit betalen,hopelijk jij wel als je later een goed betaalde baan hebt en jouw studie leningkje af betaald hebt..

  Bovendien komt daar bij dat deze Linkse gemeente op een gegeven moment het plan had van de Intense stad.
  Dat zal hun nog zuur opbreken gezien hat aantal problemen wat daar uit voort vloeit.
  Bedenk maar eens als je mensen dwingt om dichter op elkaar te gaan wonen.

 23. Delftenaar Says:

  @Jan: Allemaal prima die problemen daar in het mooie Groningen, maar probeer dat gewoon op te lossen zonder alle studenten over een kam te scheren. Een studentennorm is net zo zinnig als een negernorm in Vogelaarwijken, dat hebben de Duitsers in ieder geval al door.

  En een “tsunami van studenten”?

 24. ubee Says:

  om in te gaan op al je punten:
  als je zeurt om een stel fietsen en wat lawaai heb je als je het mij vraagt weinig te zoeken binnen de grachten. Als je het hebt over de verloedering kun je je beter gaan richten op de twee hoerenstraten die groningen rijk is en het overaanbod aan koffieshops en belzaken hier. Daarnaast ligt de hele gracht vol verpauperde woonboten vol met stadjers. Het centrum is oa door het nachtleven ect niet de plek voor gezinnen en dus perfect voor studenten, laat de markt gewoon zijn werk doen. Studenten hebben daarentegen weinig te zoeken in woonwijken zoals helpman en paddepoel.
  De uitval van studenten wordt trouwens al aangepakt. Maar de mensen die volgens u een beroepsopleiding zouden moeten doen bevinden zich grotendeels op het hbo. Niet op de universiteit. En deze studenten zijn er al sinds 1600. Als je een huis gaat kopen bij schiphol moet je ook niet gaan klagen over een eventuele extra landingsbaan.

 25. Stef Student Says:

  Beste Jan,
  U zegt vier studenten boven u te hebben wonen. Heeft u al eens met ze gesproken? Gewoon eens aangebeld? Voorgesteld? Misschien dat ze dan wel fijne kerels blijken te zijn. Waarmee u eens een jenevertje kan drinken en die uw verhalen over de oude tijd wel willen horen. Ik woon al weer twee jaar in Utrecht waar ik voor een meisje heen ben verhuisd, maar in de tijd dat ik in Groningen studeerde had ik een prima verstandhouding met mijn buurman. We poolden af en toe in zijn garage en hij kwam wel eens bij ons eten als zijn vrouw bij haar zus in Amsterdam was. We hadden ook wel eens overlast van elkaar. Hun hond sloeg soms midden in de nacht aan en wij vertrokken wel eens te laat naar de stad, maar omdat we elkaar kenden was daar prima mee te leven.

  Ik ben het op veel punten wel met ubee eens. Als je ergens gaat wonen kan je niet verwachten dat de omgeving zich aan jou aanpast. En als de omgeving zoveel verandert dat het je gaat irriteren, dan is het tijd je heil ergens anders te zoeken. Ik ben in Utrecht gaan wonen in een allochtoonrijke buurt. Daar ga ik ook niet klagen over dat ze hun auto midden op de straat stil zetten om vijf minuten met een vriend te praten, of dat ze andere muziek dan ik luisteren, of dat hun zonen altijd op de bankjes voor mijn huis zitten. De eerste week ben ik gelijk op die jongens afgestapt, heb ze om een vloeitje gevraagd en sindsdien groeten wij elkaar. Ik vraag ze wel eens hoe het met hun moeders gaat, of met de opleiding. Dat vinden ze fijn. Uw bovenburen vinden het vast ook fijn als u eens naar hun studie vraagt. Weet u überhaupt wat ze studeren?

  U klaagt ook over de vele uitval onder studenten. Hier heeft u toch geen last van? Het doet u klinken als een oude zeur. Net als uw tsunami aan studenten. Doet u uw best om te klinken als een pvv’er die het over Marokkanen heeft? Ik denk oprecht dat u een stuk gelukkiger bent in Winsum of Haren. En als u graag in een stadscentrum wilt wonen is Leeuwarden misschien iets voor u, daar vindt u geen studenten. Hetzelfde geldt voor Emmen of Zwolle. Het lijkt nu misschien een grote stap, maar u bent er vast een stuk gelukkiger. Of u stapt gewoon eens op de buren af en gaat wat relaxter met de situatie om. Geloof mij, alles ziet er mooier door uit. En over mooi gesproken. Het is bijna lente, zou u dat willen meemaken zonder al die vrolijke studentes die in hun jurkjes langsflaneren? Vast niet.

  Vriendelijke groet,
  Stef Student

 26. jan Says:

  @ubee

  Ik zeur niet over een stel fietsen,want het is een groot probleem,dit uit monde van een Pvda raadslid.
  Denk maar aan station,Tuinbouwstraat,Parkweg,Korreweg,waar de huiseigenaar jarenlang niet hun verantwoording namen en voor voldoende fietsbergingen in en achter de huizen hebben gezorgd.
  De gemeente moet dit nu allemaal oplossen,over belastinggeld gesproken.

  En de term , laat de markt zijn werk doen , zou ik maar wat minder in de mond nemen,want we zien waar dit sinds 2007 toe leid.

  Financiele crisis,graaiers,huisjesmelkers etc…..

  En die woonboten in de grachten,daar wonen meest studenten,moet U eens kijken,wat een verloedering!

  Dit is mede een gevolg van de ongebreidelde ongereguleerde marktwering en studentenaanws.

  En als U het hebt over die telecomzaken:dat is ook markwerking die reageert op een grote populatie van jongeren die elk jaar een nieuwe smartphone nodig heeft en 3/4 van zijn tijd bezig is met dit ding en alleen maar rondkijt in zijn virtuele wereld en de echte problemen niet meer ziet.
  Want alles moet leuk en cool zijn.

  En het nachtleven is hier door de marktwerking wel zeer eenzijdig gericht op zuipen etc.

  En volgens U hebben studenten weinig te zoeken in Helpman,Oaddepoel,Selwerd,nou jongen ze zitten er al.

  Er zijn nl. al veel protesten in laatsgenoemde wijken en dat kun jij niet ontkennen.

  En het is niet zo dat mensen gaan wonen in een studentenwijk en dan gaan klagen,maar klagen omdat ze de ontwikkeling zien gebeuren en daarop reageren.
  Gelukkig is dit in onze stad nog mogelijk.

  Dit ook gericht naar Stef Student.

  @Stef,

  Ik ben zeker gaan praten met mijn bovenburen,probleem is echter dat je steeds weer opnieuw na 24 uur naar boven moet,ook omdat het net een duivenril is en er steeds weer anderen wonen.
  De eigenaar is ook al een aantal keer gesommeerd om wat aan geluidsreducerende maatregelen te doen,echter zonder resultaal,want de man wil zo veel mogelijk verdienen.

  Bovendien is het voor mij Financiel niet mogelijk buiten de stad te verhuizen.

 27. Nostadjer Says:

  @Jan en@ubee, jullie zijn het iig eens over de woonbootbewoners alleen denkt Jan dat er studenten wonen en ubee paupers. Enfin.
  Jan waarom wordt er wel in elke straat parkeerplekken voor auto’s geplaatst terwijl fietsers voor eigen berging moeten zorgen. Ik zeg vier parkeerplekken vol zetten met fietsbeugels en er kunnen weer vijftig fietsen van de stoep.

 28. Nostadjer Says:

  @Jan, bijdezen een koopwoning van 76.000 euro in het centrum van Ten Boer.
  http://m.funda.nl/koop/ten-boe.....plaats-41/

 29. Jan Says:

  @Nostadjer:

  U wilt toch niet beweren dat al die fietsenrekken e.d een oplossing zullen zijn?
  Bovendien is het geen gezicht.
  Het heeft snel de neiging te verpauperen omdat de dames/heren studenten te beroerd zijn om hun fietswrak op te laten halen door de reinigingsdienst.
  Ik zie het toch zelf in de straat van mijn vriendin,waar we als buurtbewoners steeds weer de reinigingsdienst moeten bellen.

  Bovendien het zou toch zo moeten zijn dat eigenaren verplicht moeten worden een deugdelijke fietsenberging voor de fietsen te maken(in of achter het pand)
  Dan heb je ook minder van die wrakken waar de verlichting ook ontbreekt.

  En om de vergelijking met autoś te maken: Ik vind dat de stad al jaren eerder parkeergarages in buurten had moeten maken.
  Dan sla je 2 vliegen in 1 klap:
  Meer groen
  Meer ruimte voor spelende kinderen.

  @Stef:

  Ja ik heb last van het feit dat er zoveel uitval is onder 1e jaars.

  Dat zijn wel belastingcenten die je ook voor betere doelen kunt gebruiken,zoals (ouderen)zorg(waar ik zelf in werk.
  Jij zou er ook wat meer last van moeten hebben en vele andere studenten.
  Jullie zijn wel de toekomst en zullen dit alles moeten oplossen.
  Ik denk ook dat er een lineair verband is tussen studieuitval en de overmaat aan Horecatroep hier in Groningen.

  En als afsluitende opmerking:

  Persoonlijk heb ik niets tegen studenten.
  Echter zoals zo veel ontwikkelingen van de laatste jaren(deregulering,marktwerking,post socialistisch tijdperk) heeft de toename van studenten geen gelijke tred gehouden met een fatsoenlijke huisvesting er van rekening houdend met belangen in de wijk.
  Daarom is er ook zo een protest gekomen.
  Succes met jullie studie.

  Doe je best zou ik zeggen.

 30. ubee Says:

  @jan
  dus jij zorgt er voor dat die melkertbanen mijn fiets naar een afgelegen industriegebied verplaatsen. Zal binnenkort ook maar eens een belletje eruit gooien voor die opel corsa van de buurvrouw. geen gezicht…

 31. jan Says:

  @Ubee,

  Zo jongen je hebt geen tekst meer??
  Je weet toch ook dat de melkertbanen zijn afgeschaft?
  Of ben jij ook alleen bezig in de virtuele wereld zoals vele jongeren?

 32. Foofur Says:

  Dat ze afgeschaft zijn betekent niet dat ze niet meer bestaan.

 33. Erik-Jan Says:

  @Jan:
  Praat toch niet zo dom over het aantal belastingcenten. De investering die de de Nederlandse overheid doet in studenten betaalt zich in vrijwel alle gevallen dubbel en dwars terug (hoogopgeleiden krijgen een hoger loon en betalen dus meer belasting). Weet u hoeveel van de belastingcenten naar ouderenzorg gaat? Een stuk meer en wat voegen zij toe aan de samenleving?
  Ik heb verder niets tegen ouderen en hoop dat ze allemaal nog lang en gelukkig leven, maar begin niet over de kosten van studenten, terwijl u (of andere ouderen) de Nederlandse bankrekening leeg trekt met al uw zorg ed.

 34. jan Says:

  @Erik-Jan,

  Ik noem jouw manier van denken toch ook niet dom?
  Nou doe dat in deze discussie dan ook niet.
  Bovendien,die 60 % uitvallers zal de maatschappij toch meer kosten dan die geslaagde studenten,die binnen 4 jaar hun studie afronden(ik hoop voor jou jongen dat je dat lukt)
  Bovendien die hoger opgeleiden die zoveel verdienen krijgen ook een hoop terug van onze staat(via hypotheekrenteaftrek en zo)

  Zou het ook nog eens in U opkomen dat ouderen ook iets toevoegen aan onze wereld(nl.dat alles niet zo snel,jong en sexy hoeft te zijn)

  Met dit beleid zijn ouderen al te veel weggezet als onnuttig.

  Ik hoop dat U later in een wereld leeft,waarin dat iets anders ligt.
  Wat dat betreft kunnen wij nog veel leren hoe allochtonen,moslims met hun ouderen omgaan.

  Ik vind jouw analyse respectloos.

  Bovendien is de hoeveelheid geld die naar onderwijs gaat nog even iets groter dan wat naar ouderenzorg gaat en bovendien wordt daar binnenkort nog veel op bezuinigt.

  Of gaat U ook misschien iets betekenen voor deze ouderen?
  Of denkt U alleen aan U zelf?

 35. Feestvarken Says:

  @jan ik krijg toch het idee dat u alle jongeren ziet als studenten die vooral overlast veroorzaken en de enige oplossing is ze allemaal naar een campus zo ver mogelijk van de stad verhuizen zodat u er geen last meer van heeft.

  los hiervan vroeg ik me af wat een fietsenberging te maken heeft met wrakken waar de verlichting ontbreekt, kunt u hier een kleine toelichting geven?

 36. Erik-Jan Says:

  @Jan: ik heb eigenlijk weinig zin om deze discussie te vervolgen, maar wil u alleen even meegeven dat u niet alles moet geloven wat programma’s als Hart van Nederland ed u vertellen.
  Ik heb namelijk de cijfers even opgezocht in CBS rapporten en al uw cijfers kloppen van geen kant.
  Zo zijn er in de categorie uitvallers slechts 8,9 % van alle studenten die uiteindelijk geen diploma halen (zogenoemde vsv-ers).
  Daarnaast zijn de kosten van de ouderenzorg 16,1 miljard en de kosten van het hoger onderwijs 9,1 miljard.
  Dit zijn de echte cijfers Jan, en alleen op basis van de juiste cijfers kunnen we een discussie voeren.

 37. Henk Says:

  @jan, 60% uitval is van eerstejaars die daarna in de meeste gevallen een andere studie gaan volgen en later alsnog de investering van de overheid terugbetalen door belastingen.
  Hypotheekrenteaftrek levert inderdaad meer op als je huis meer waarde heeft, maar is al beperkt wat betreft looptijd en aflossing. Dit staat echter niet in verhouding tot het procentuele en absolute verschil aan inkomstenbelasting.
  Ouderen voegen inderdaad iets toe aan de maatschappij, alleen hebben ze niet perse meer toe te voegen slechts omdat ze al langer leven. Misschien is het iets om te kijken hoe de ouderen van de Inuit zich gedragen.
  Exacte cijfers met een linkje is ook wel een goed idee als je het over overheidsuitgaven hebt. En nogmaals, de kosten die gemaakt worden voor hoger onderwijs verdienen zichzelf terug, kosten voor ouderenzorg leveren (financieel) niets meer op.
  Daarnaast betekenen afgestuurde hoger opgeleiden veel voor ouderen, omdat de ouderenuitkeringen niet gespaard zijn maar betaald worden van belastinggeld. Ook zullen wij langer moeten werken en het waarschijnlijk met minder pensioen doen.

  Dus ouderen wees blij met de nieuwe generatie en huil niet zo als je in de binnenstad een keer overlast hebt, doen wij ook niet.

 38. .... Says:

  Don’t feed the troll, weet u allen nog wel?

  Laat die jan lekker blaten en verder gewoon negeren. Hij is niet voor rede vatbaar, dus niet mee gaan discussiëren.

 39. zovre lioptor Says:

  Excellent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you’re just too excellent. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it entertaining and you still take care of to keep it sensible. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful website.

 40. Kin Says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something informative to read?

 41. renovlies behangers Says:

  Hello, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring?K I miss your tremendous writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

 42. Dropjes Says:

  you’re actually a excellent webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterwork. you have done a fantastic activity on this topic!

 43. Nieuwsfotograaf uit Breda Says:

  I must show my respect for your generosity giving support to those individuals that should have help with the situation. Your special commitment to passing the message across ended up being really significant and have frequently allowed professionals like me to realize their aims. Your warm and friendly facts entails much a person like me and further more to my mates. Warm regards; from each one of us.

 44. klebefolie auf textil Says:

  Very interesting subject, appreciate it for putting up.

 45. Gartenpool Says:

  I’m curious to find out what blog system you happen to be utilizing? I’m experiencing some small security problems with my latest site and I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?

 46. Aufstellpool Says:

  Thank you for the good writeup. It in reality used to be a entertainment account it. Glance advanced to far brought agreeable from you! By the way, how could we keep up a correspondence?

 47. kbc official website Says:

  Hey just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 48. Nieuwsfotograaf Says:

  Hmm it appears like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for first-time blog writers? I’d certainly appreciate it.

 49. active pro b forever living Says:

  Lovely website! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 50. singles day sale Says:

  Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i was just wondering if you get a lot of spam comments? If so how do you protect against it, any plugin or anything you can advise? I get so much lately it’s driving me insane so any help is very much appreciated.

 51. Huur een fantastische Qrafter sloep in Loosdrecht of Oudewater Says:

  What i don’t realize is in reality how you’re no longer actually a lot more neatly-appreciated than you may be now. You are very intelligent. You understand therefore significantly in the case of this subject, made me in my opinion imagine it from a lot of numerous angles. Its like women and men don’t seem to be fascinated except it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your personal stuffs excellent. Always maintain it up!

 52. Meister Singer Horloges Says:

  Hi there very cool web site!! Guy .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your website and take the feeds also…I am happy to seek out so many useful information right here in the put up, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing.

 53. Veganistische BBQ Recepten Says:

  I like this website so much, bookmarked.

 54. kunststof lasersnijden Says:

  I believe you have noted some very interesting points, thankyou for the post.

 55. インスタグラムいいね激安 Says:

  After examine a number of of the weblog posts in your website now, and I actually like your manner of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site listing and will likely be checking back soon. Pls check out my web site as well and let me know what you think.

 56. togel indonesia Says:

  I am always invstigating online for tips that can help me. Thanks!

 57. judi online Says:

  I like this internet site because so much useful material on here : D.

 58. white label payment gateway Says:

  Pretty! This was a really wonderful post. Thank you for your provided information.

 59. https://dr-goz-peter-ugyved.business.site/ Says:

  I was suggested this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You’re amazing! Thanks!

 60. snel afvallen met intermittent fasting Says:

  Fantastic beat ! I would like to apprentice even as you amend your site, how could i subscribe for a blog web site? The account helped me a applicable deal. I have been a little bit acquainted of this your broadcast offered vivid clear idea

 61. vvs chain Says:

  I am glad to be one of several visitants on this outstanding internet site (:, thanks for posting.

 62. zilveren cuban link schakelarmband Says:

  Enjoyed reading through this, very good stuff, regards.

 63. instagram like buy cheap Says:

  Hello would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m planning to start my own blog in the near future but I’m having a tough time selecting between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something completely unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 64. simulation theory Says:

  Howdy would you mind stating which blog platform you’re working with? I’m looking to start my own blog in the near future but I’m having a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Sorry for getting off-topic but I had to ask!

 65. thin brick Says:

  Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info written in such a perfect way? I’ve a project that I am just now working on, and I have been on the look out for such info.

 66. Morgiano barbecue aansteken Says:

  Hi, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!

 67. kbh game Says:

  Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

 68. Breda Vandaag Says:

  Very interesting subject , regards for putting up.

 69. Energy Healing Method Says:

  I do consider all of the ideas you have offered on your post. They are very convincing and will certainly work. Still, the posts are very short for novices. Could you please lengthen them a little from next time? Thanks for the post.

 70. Koffie Recepten Says:

  Absolutely written articles, thankyou for selective information.

 71. Alcoholvrije Cocktail Recepten Says:

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on numerous websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!

 72. Pos materialen Says:

  Very fantastic info can be found on blog.

Leave a Reply